Werken Loont
In het rapport Werken Loont is een model beschreven waarmee de voor- en nadelen van de inzet van loonkostensubsidie in beeld worden gebracht voor v...
Beschut werk: een voorziening met beperkingen
In opdracht van gemeente Amsterdam is namens de G4 onderzoek gedaan naar het functioneren van de nieuwe voorziening beschut werk. Er zijn principël...
De banen komen niet vanzelf
Uit landelijke cijfers blijkt dat het bieden van werk aan de nieuwe doelgroep maar zeer beperkt tot stand komt, en dat andere interventies nodig zijn ...
Loonkostensubsidie: de werkgevers aan het woord
In dit onderzoek is met 100 werkgevers gesproken, in verschillende arbeidsmarktregio’s, werkgevers met tientallen medewerkers met een beperking m...