Spiegelen en aanscherpen
Met directie en managementteam bekijken we welke concrete verbeterstappen mogelijk zijn voor de korte termijn (begroting 2014) en de jaren daarna.
Optimaal detacheren
Met consulenten en direct leidinggevenden in werkbedrijven en sociale diensten ontleden we de werkwijze bij individuele detachering en groepsdetachering.
Verdienmodel Participatiewet
Met een aantal gemeenten en sw-bedrijven ontwikkelen we eenduidige criteria wanneer het financieel aantrekkelijk is om iemand aan het werk te zetten e...
Samenwerken in de regio
In verschillende regionale projecten onderzoeken we waar gemeenten en sw-bedrijven elkaar kunnen versterken.